AVÍS LEGAL

 1. DADES IDENTIFICATIVES
  En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: APROP MARKETING  SL (en endavant el “Prestador”) amb NIF B65785651, i amb domicili a aquests efectes en carrer Catalunya, 18 de Granollers (Barcelona) és el titular del lloc web aprop.marketing (en endavant, “el portal o lloc web”), i l’adreça de correu electrònic de contacte és: aprop@aprop.marketing.
 2. USUARIS
  La utilització d’aquest portal és absolutament voluntària i suposa l’acceptació plena per qui accedeix a aquest, d’ara endavant “Usuari”, de totes les condicions d’ús vigents en cada moment que es trobin en aquesta adreça. El prestador es reserva el dret a retirar l’accés a la present pàgina web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquestes condicions d’ús. L’usuari tindrà la responsabilitat de llegir atentament les presents condicions. Les esmentades condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau resultin d’obligat compliment.
 3. ÚS DEL PORTAL
  El lloc web aprop.marketing proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, «els continguts») a Internet pertanyents al prestador. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans; (III) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-manipular els seus missatges.
  El prestador es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, racistes, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.
 4. POLÍTICA DE PRIVACITAT
  El prestador compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades. Per a més informació, veure Política de Privacitat
 5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
  Els continguts del lloc web, incloent, entre altres, la marca Aprop Marketing, les imatges i els textos dels articles, qualssevol que sigui el seu format, són propietat del prestador, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual i industrial. En aquest sentit, queda expressament prohibit copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, republicar, modificar o mostrar per al seu ús comercial sense el previ consentiment del prestador.L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del prestador. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.
 6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
  El prestador no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. Els continguts d’aquest lloc web s’ofereixen amb una finalitat informativa i divulgativa. El prestador s’eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar-se de l’ús o aplicació de la informació d’aquesta web fora dels seus propòsits.
 7. COOKIES
  El lloc web del prestador utilitza cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització de el lloc. Per a més informació, veure política de cookies.
 8. MODIFICACIONS
  El prestador es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, sense necessitat de previ avís.
 9. ENLLAÇOS
  En cap cas el Prestador assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en aquest lloc web.
 10. DRET D’EXCLUSIÓ
  El prestador es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el present Avís Legal.
 11. GENERALITATS
  El prestador perseguirà l’incompliment del present Avís Legal així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
 12. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
  El prestador podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.
 13. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
  La relació entre el prestador i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Granollers.